Прегледи: 2832
Учителката изпитва Иванчо:
– Иванчо, каква форма има земята?
– Ами, кръгла госпожо.
– Докажи го де.
– А, няма да споря с вас, квадратна е тогава.